SOS eindhoven

luchtfoto: Karel Tomeï

Op het dak van het TAC in Eindhoven is een reusachtig SOS geconstrueerd van welvaartsresten. Dit in het kader van het straatfestival Via Ventose: De Zee Komt. Zie soseindhoven.dse.nl voor foto’s en informatie.
Als HIER actie ook zichtbaar via HIER.nu.

Bomen Alexanderstraat gespaard!

Het beroep dat bewoners van de Alexanderstraat hebben ingesteld bij de Raad van State, heeft geleid tot vernietiging van eerdere besluiten en vergunningen. Het College van Waalre heeft inmiddels besloten tot het aanpassen van de plannen, waarbij alle nog bestaande bomen gespaard blijven. Bewoners, proficiat!

Hiermee is een einde gekomen aan een lang slepende zaak, waarbij

Lees verder…

Conferentie Duurzaam en Klimaatvriendelijk Wonen in Waalre levert belangrijk en waardevol inzicht

Terugblik en conclusies van de miniconferentie Duurzaam en Klimaatvriendelijk Wonen in Waalre in ‘t Hazzo 10 mei 2007

Lenny vd Ven en Els Keytsman

Het was een bijzonder informatieve en boeiende avond. Er was concentratie en een atmosfeer van grote verwachtingen.
De kwaliteit van de discussie en van de deskundigen was buitengewoon. De moderator Els Keytsman leidde

Lees verder…

Duurzaam en Klimaatvriendelijk Wonen in Waalre

Miniconferentie voor bewoners en bestuurders: Lees meer op dkww.dse.nl !!!

10 Mei 2007

Voor jong en oud: het laat je toch niet koud?

19.00 – 22.30 uur ‘t Hazzo Waalre

Wij verwelkomen jong en oud op deze belangrijke en historische bijeenkomst!

Lees meer op dkww.dse.nl

Motie Klimaatmonitor

MOTIE

De raad van de gemeente Waalre, in vergadering bijeen op 27 februari 2007;

Gezien de toegenomen bezorgdheid bij de bevolking, de regering en het bedrijfsleven omtrent de klimaatverandering, en gelet op het CoolClimate manifest van prominente Nederlanders. (www.Coolclimate.nu)

Overwegende dat:
er op diverse terreinen concrete energiebesparende klimaatvriendelijke maatregelen nodig en wenselijk zijn, die de gemeente Waalre direct betreffen,

Lees verder…