bomenbeleidsplan

Reactie GroenLinks op Bomenbeleidsplan Waalre 2007 – dd 11-09-2007.
Het voorgestelde plan is naar onze mening op twee niveau’s aanvechtbaar, en in de huidige vorm onacceptabel. In de eerste plaats is er de beleidsmatige ontwikkeling van een technische regelgeving, in de tweede plaats zijn er in de gevolgen voor de uitvoering een aantal ongewenste

Lees verder…

Week van de Vooruitgang 2007

Van 16 – 22 september zullen in het hele land activiteiten worden georganiseerd voor duurzame mobiliteit. De autovrije dag op 16 september is de meest bekende activiteit.

De hele week staat in het teken van lopen, fietsen, openbaar vervoer en kritisch autogebruik om zo meer schone lucht en rust en ruimte in wijken en binnensteden te

Lees verder…

SOS eindhoven

luchtfoto: Karel Tomeï

Op het dak van het TAC in Eindhoven is een reusachtig SOS geconstrueerd van welvaartsresten. Dit in het kader van het straatfestival Via Ventose: De Zee Komt. Zie soseindhoven.dse.nl voor foto’s en informatie.
Als HIER actie ook zichtbaar via HIER.nu.

Bomen Alexanderstraat gespaard!

Het beroep dat bewoners van de Alexanderstraat hebben ingesteld bij de Raad van State, heeft geleid tot vernietiging van eerdere besluiten en vergunningen. Het College van Waalre heeft inmiddels besloten tot het aanpassen van de plannen, waarbij alle nog bestaande bomen gespaard blijven. Bewoners, proficiat!

Hiermee is een einde gekomen aan een lang slepende zaak, waarbij

Lees verder…

Conferentie Duurzaam en Klimaatvriendelijk Wonen in Waalre levert belangrijk en waardevol inzicht

Terugblik en conclusies van de miniconferentie Duurzaam en Klimaatvriendelijk Wonen in Waalre in ‘t Hazzo 10 mei 2007

Lenny vd Ven en Els Keytsman

Het was een bijzonder informatieve en boeiende avond. Er was concentratie en een atmosfeer van grote verwachtingen.
De kwaliteit van de discussie en van de deskundigen was buitengewoon. De moderator Els Keytsman leidde

Lees verder…