Stofwolken Hutdijk

Door de combinatie van extreme droogte en grote drukte op de Hutdijk te Waalre vormen zich grote stofwolken die zelfs de wijk Ekenrooi binnendringen.

De lucht is over de hele lengte sterk vervuild, door het opgewaaide stof door heen en weer rijdende auto’s. De uitlaatgassen van slecht verbrandende auto’s komen daar nog bij.

Het is op het

Lees verder…

Fietsverkeer knelpunten

Ons is opgevallen dat er steeds meer knelpunten ontstaan die het fietsverkeer in onze gemeente belemmeren. Dat is niet alleen voor de fietsers een slechte zaak, maar voor alle bewoners van Waalre. Immers, met meer mensen die de fiets kiezen voor hun van A naar nog Beter, wordt iedereen beter. Het is beter voor de

Lees verder…

Kwaliteit winkelaanbod dichtbij trekt klanten; niet de parkeerplaatsen

Het is een mythe dat betaald parkeren slecht is voor de winkeliers. Onderzoek heeft aangetoond dat het winkelaanbod zelf de belangrijkste factor is in het winkelgedrag. Tevens is gevonden dat voetgangers vaker winkelen en meer besteden.

De presentatie van het onderzoek is hier te lezen.

GroenLinks Waalre heeft al langer de wens om een onderzoek te starten

Lees verder…

Ratelklikkers Eindhovenseweg werken niet meer

Vragen aan het College van B&W betreffende de Eindhovenseweg. Deze vragen worden gesteld op grond van het bepaalde in artikel 39 van het Reglement van orde.

Is het college bekend met het feit dat de Ratelklikkers in de verkeerslichtinstallaties bij de oversteken van de Eindhovenseweg ter hoogte van alle kruispunten niet meer functioneren?
Is het college

Lees verder…

Platform N69 bijeenkomst 8 december Hazzo

N69: Westparallel door Keersopdal slecht voor Aalst en Waalre !

Aan de inwoners van Aalst en Waalre,

Geachte meneer, mevrouw,

Uiteraard kent u de problemen rond de N69, de weg dwars door Aalst. En u weet vast wel dat er twee oplossingen in beeld zijn. De ene is een nieuwe weg ten Westen van Dommelen, de Westparallel. De

Lees verder…

N69 grenscorridor dossier

Ten behoeve van informatievoorziening en discussie binnen de regionale GroenLinks organisatie en andere geïnteresseerden is hier een dossier van publicaties en links aangelegd.

Artikel: Oplossing N69 Bewonersoverleg Dommelen 29-06-2011

Zienswijze Groenlinks Waalre 01-10-2010

Voor het inzien van rapportage betreffende de planMER dient u te behoren tot een samenwerkende partij in Grenscorridor N69. Bovendien dient u met de concept rapportages

Lees verder…

Dynamisch Verkeersmanagement Waalre

In het kader van de bestrijding van de slechte luchtkwaliteit in Waalre is een van de mogelijke middelen het inzetten van Dynamisch Verkeersmanagement (DVM).

Discussies over de investeringen versus het resultaat zijn aan de orde bij: Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de reconstructie van het kruispunt Brabantialaan/Eindhovenseweg inclusief het Dynamisch

Lees verder…