Platform N69 bijeenkomst 8 december Hazzo

N69: Westparallel door Keersopdal slecht voor Aalst en Waalre !

Aan de inwoners van Aalst en Waalre,

Geachte meneer, mevrouw,

Uiteraard kent u de problemen rond de N69, de weg dwars door Aalst. En u weet vast wel dat er twee oplossingen in beeld zijn. De ene is een nieuwe weg ten Westen van Dommelen, de Westparallel. De

Lees verder…

N69 grenscorridor dossier

Ten behoeve van informatievoorziening en discussie binnen de regionale GroenLinks organisatie en andere geïnteresseerden is hier een dossier van publicaties en links aangelegd.

Artikel: Oplossing N69 Bewonersoverleg Dommelen 29-06-2011

Zienswijze Groenlinks Waalre 01-10-2010

Voor het inzien van rapportage betreffende de planMER dient u te behoren tot een samenwerkende partij in Grenscorridor N69. Bovendien dient u met de concept rapportages

Lees verder…

Dynamisch Verkeersmanagement Waalre

In het kader van de bestrijding van de slechte luchtkwaliteit in Waalre is een van de mogelijke middelen het inzetten van Dynamisch Verkeersmanagement (DVM).

Discussies over de investeringen versus het resultaat zijn aan de orde bij: Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de reconstructie van het kruispunt Brabantialaan/Eindhovenseweg inclusief het Dynamisch

Lees verder…

Zienswijze N69

Zienswijze fractie Groen Links Waalre: N69 Notitie reikwijdte en detailniveau

Waalre, 1 oktober 2010

Inleiding:

In de gemeente Aalst-Waalre is al decennia lang de verkeersoverlast die de N69 binnen de gemeente veroorzaakt een belangrijke “voortslepende” problematiek en staat al veel te lang op de politieke agenda. De leefbaarheid en volksgezondheid is namelijk al heel lang in het geding

Lees verder…