N69 grenscorridor dossier

Ten behoeve van informatievoorziening en discussie binnen de regionale GroenLinks organisatie en andere geïnteresseerden is hier een dossier van publicaties en links aangelegd.

Artikel: Oplossing N69 Bewonersoverleg Dommelen 29-06-2011

Zienswijze Groenlinks Waalre 01-10-2010

Voor het inzien van rapportage betreffende de planMER dient u te behoren tot een samenwerkende partij in Grenscorridor N69. Bovendien dient u met de concept rapportages

Lees verder…

Dynamisch Verkeersmanagement Waalre

In het kader van de bestrijding van de slechte luchtkwaliteit in Waalre is een van de mogelijke middelen het inzetten van Dynamisch Verkeersmanagement (DVM).

Discussies over de investeringen versus het resultaat zijn aan de orde bij: Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de reconstructie van het kruispunt Brabantialaan/Eindhovenseweg inclusief het Dynamisch

Lees verder…

Zienswijze N69

Zienswijze fractie Groen Links Waalre: N69 Notitie reikwijdte en detailniveau

Waalre, 1 oktober 2010

Inleiding:

In de gemeente Aalst-Waalre is al decennia lang de verkeersoverlast die de N69 binnen de gemeente veroorzaakt een belangrijke “voortslepende” problematiek en staat al veel te lang op de politieke agenda. De leefbaarheid en volksgezondheid is namelijk al heel lang in het geding

Lees verder…

Open Brief aan de Wethouders van Verkeer van Eindhoven en Waalre

Maandag 9 november 2009

Geachte wethouders,

Op de grens van Eindhoven en Waalre, waar de Gestelsestraat in Waalre overgaat in de Velddoornweg in Eindhoven is ter hoogte van de reconstructie van de A2/A67 en locale wegen al twee weken een gapende onderbreking van 10 meter in het wegdek.

Dit is een zeer gevaarlijke en ongewenste situatie, waar vele

Lees verder…

A2 zone ontwikkeling baart zorgen

Plan Geniale Brainportlocatie onvolledig en eenzijdig
A2 zone

De ambities en de balans tussen economie en ecologie die met de visie, strategie en programma van “geniale Brainportlocatie” worden geschetst hebben in grote lijnen onze instemming, maar er zijn een paar belangrijke correcties noodzakelijk.
Deze hebben betrekking op drie onderdelen:

de relatie tussen verkeer, landschapinrichting en luchtkwaliteit/klimaat
democratische controle van het

Lees verder…