Zienswijze N69

Zienswijze fractie Groen Links Waalre: N69 Notitie reikwijdte en detailniveau

Waalre, 1 oktober 2010

Inleiding:

In de gemeente Aalst-Waalre is al decennia lang de verkeersoverlast die de N69 binnen de gemeente veroorzaakt een belangrijke “voortslepende” problematiek en staat al veel te lang op de politieke agenda. De leefbaarheid en volksgezondheid is namelijk al heel lang in het geding

Lees verder…

Open Brief aan de Wethouders van Verkeer van Eindhoven en Waalre

Maandag 9 november 2009

Geachte wethouders,

Op de grens van Eindhoven en Waalre, waar de Gestelsestraat in Waalre overgaat in de Velddoornweg in Eindhoven is ter hoogte van de reconstructie van de A2/A67 en locale wegen al twee weken een gapende onderbreking van 10 meter in het wegdek.

Dit is een zeer gevaarlijke en ongewenste situatie, waar vele

Lees verder…

A2 zone ontwikkeling baart zorgen

Plan Geniale Brainportlocatie onvolledig en eenzijdig
A2 zone

De ambities en de balans tussen economie en ecologie die met de visie, strategie en programma van “geniale Brainportlocatie” worden geschetst hebben in grote lijnen onze instemming, maar er zijn een paar belangrijke correcties noodzakelijk.
Deze hebben betrekking op drie onderdelen:

de relatie tussen verkeer, landschapinrichting en luchtkwaliteit/klimaat
democratische controle van het

Lees verder…

Week van de Vooruitgang 2007

Van 16 – 22 september zullen in het hele land activiteiten worden georganiseerd voor duurzame mobiliteit. De autovrije dag op 16 september is de meest bekende activiteit.

De hele week staat in het teken van lopen, fietsen, openbaar vervoer en kritisch autogebruik om zo meer schone lucht en rust en ruimte in wijken en binnensteden te

Lees verder…

Bomenactie A2

Kluitbomen langs A2 actie voor luchtkwaliteit

Ludieke kerstboomplantdag in Waalre

Op zaterdag 13 januari zijn in Waalre 18 kerstbomen met kluit geplant langs de A2.
Het is een spontane ludieke actie, die aandacht vraagt voor de slechte luchtkwaliteit rond de A2 en N69, en hiermee de toon zet voor een mentaliteitsverandering. Ter plekke werden de bomen door

Lees verder…

‘A2 visie’ of ‘nachtmerrie’?

Inloopavond GroenLinks Waalre 25-9 Het Hazzo

Als voorbereiding op de raadsbijeenkomst van 26-9

De fractie GroenLinks Waalre organiseert op maandagavond 25 september van 20 tot 21 uur een inloopavond in Het Hazzo, om de onderwerpen van de aanstaande raadsbijeenkomst van 26 september met bewoners te bespreken.

Voorlopig enig onderwerp is:

De A2 visie van de SRE, Trans 4, en

Lees verder…

Verkeersmaatregelen onvoldoende voor fietsers en voetgangers

Twee ernstige verkeersongelukken met fietsers als slachtoffers in Waalre de afgelopen weken zijn een zoveelste signaal dat het met voorrang voor de fietsers en voetgangers slecht gesteld is. Zowel in het verkeersbeleid en uitvoering hiervan als in gedrag van bestuurders van motorvoertuigen is respect voor de kwetsbare verkeersdeelnemers weinig te merken.

Voor de bekende gevaarlijke punten

Lees verder…