Brandbrief Brabantia 23 juli

E-mail aan de wethouder van Waalre,
CC: Raad, College, Pers.

Geachte heer Bonouvrié,

Het spijt mij te moeten constateren dat met de mooie woorden en beloften het probleem van de onveiligheid en verloedering van het Brabantiaterrein in Waalre niet met de gewenste urgentie wordt aangepakt.

Op 21 juni, een maand geleden, zijn er door ons vragen gesteld over de

Lees verder…

Motie Brabantia 13 juli

Op 13 juli heeft de gemeenteraad van Waalre de volgende motie aangenomen over het Brabantiaterrein.

Motie “Brabantia terrein”

De gemeenteraad van Waalre in vergadering bijeen op 13 juli 2010,

Kennis genomen van:
De beantwoording van de vragen van de fractie van Groenlinks;
Signalen uit de omgeving van het Brabantiaterrein dat:
De situatie ter plaatse escaleert daar waar het de veiligheid van

Lees verder…

Brabantia terrein gevaarlijk

De brand op 19 juni in leegstaande gebouwen van de voormalige Brabantiafabrieken te Aalst heeft de huidige ongewenste situatie nadrukkelijk onder de aandacht gebracht. Eerder meldden diverse bewoners al over het aantrekken van criminaliteit en vandalisme.

Het is onbegrijpelijk dat de tijdelijke gebruikers in de sector creatieve industrie, en later krakers er uit moesten. Dezen zorgden

Lees verder…

Ontwerp bestemmingsplan Waalre Noord

Bekijk in PDF vorm:

ontwerpbestemmingsplan Waalre-Noord fase 1a
kaart ontwerp bestemmingsplan Waalre Noord versie 19 mei 2009