Amendementen Kadernota 2012

De volgende amendementen en moties zijn door GroenLinks Waalre voorbereid en aangekondigd aan de raad.

Amendement AWMO-2.

Overwegende,

Dat er een wijziging gaat plaatsvinden in het nationaal beleid ten aanzien van PGB verstrekkingen

Besluit het bepaalde in lid II sub c van het ontwerp raadsbesluit als volgt te wijzigen:

c. bij de hulp bij het huishouden de keuzevrijheid van de

Lees verder…

Kadernota - Visie GroenLinks

Van Versailles-tuin naar eco-dorp of vier Eindhovense buitenwijken?
René Paré, fractievoorzitter GroenLinks

In Bhutan kennen ze het bruto nationaal geluk, in Waalre de bruto lokale besparing. Dat het om meer gaat dan geld weet iedereen. Maar we zijn vergeten mensen op de eerste plaats te zetten. Wij willen een gezonde, leefbare en duurzame samenleving waarin eerlijke keuzes

Lees verder…

De Balans is Ver te Zoeken: Dat kan Anders!

Reactie op de kadernota 2011 Waalre

(uitgesproken door René Paré in de gemeenteraad 13 juli 2010)

De kadernota 2011 wordt voor een groot gedeelte gedomineerd door de Waalre in Balans inventarisatie door de werkgroepen.
Deze technische opsomming van potentiële bezuinigingen wordt echter ten onrechte als ombuigingsvoorstel aangemerkt.
Het reactief pragmatisme van deze ontwikkeling is ontluisterend.

Wij hebben vanaf het begin

Lees verder…

Kadernota 2010

kadernota 2010 standpunten

Lees verder…

Voorjaarsnota 2007 – GroenLinks Waalre – april 2007 [lange versie]

Het roer moet om!

De komende periode staat wat GroenLinks betreft ons serieuze gezamenlijke antwoord op de klimaatverandering centraal, naast de sociale en maatschappelijke ontwikkelingen die kansen bieden maar ook zorgen baren. Het roer moet om. En niet eerst ergens anders, maar nu ook hier.

Cultuuromslag

Het is onze vurige wens dat het bestuur en de organisatie, samen

Lees verder…