Video Lijsttrekker Joke Beuger

Kieswijzer Eindhovens Dagblad

De keuzes en toelichtingen van GroenLinks Waalre staan in de Kieswijzer die het Eindhovens Dagblad heeft gepubliceerd.

Alle 30 vragen en antwoorden van ons kun je hier lezen.
(Tip van een collega in Waalre: als je na het invullen van de kieswijzer niet bij ons uitkomt, doe dan de kieswijzer nog een keer!) Heb je hierover vragen of opmerkingen, reageer per e-mail, op onze Facebook pagina of bel de fractie!

#1:
De gemeente Waalre stopt te veel geld in duurzaamheid
Standpunt: Oneens

Reactie: GroenLinks is voor een serieuze aanpak van duurzaamheid, en dat kost
geld. Met investeren in duurzaamheid zijn we verantwoord bezig om de toekomst
leefbaar te houden.

#2:
De duurzame manier van afval ophalen mag de Waalrenaar niet meer kosten dan
de huidige aanpak
Standpunt: Neutraal

Reactie: Duurzaam afval ophalen is erg belangrijk. Dit moet op een
ecologische en economisch verantwoorde manier gebeuren. Belangrijkste
aspecten zijn hygiëne en effectief scheiden van herbruikbare afvalstromen.

#3:
De gemeente moet meer geld uitgeven aan het onderhoud van openbaar groen
Standpunt: Neutraal

Reactie: Openbaar groen is een belangrijke factor in de leefbaarheid en maakt
het wonen plezierig. De kwaliteit kan verbeterd zonder dat dit meer geld
hoeft te kosten. Hiervoor is meer ecologische aanpak en zelfbeheer van
openbare ruimte wenselijk.

Lees verder…

Campagne Clip GroenLinks Waalre

Voor het accentueren van een van de principiële keuzes die GroenLinks Waalre maakt is deze song van Michael Jackson gekozen als campagne clip:

Michael Jackson – Earth Song

EarthSongPicture

Video op YouTube (sorry voor de paar seconden reclame).

Verkiezingsposter GroenLinks Waalre

Lijsttrekker Joke Beuger voor GroenLinks Waalre – Stem op 21 maart lijst 7 GroenLinks!

Verkiezingsprogramma 2018

10 Speerpunten Programma 2018 / 2022

Slim, Sociaal en Groen Samenleven

1    Leefbaarheid voorop

Veiligheid op straat en in huis

Onveilige plekken aanpakken:

•Markt Waalre veilig maken voor fietsers;

•Geen weg door Den Hof.

Meer sociale kwaliteit door te luisteren naar mensen die het betreft:

•Buurtcoaches die luisteren en adviseren.

•WhatsApp groepen ondersteunen.


2    Groene omgeving

Kwaliteit van natuur voorrang geven

Meer vergroening, aansluiten bij de regionale energietransitie en de klimaatdoelstellingen.

Verspilling voorkomen.

Stadslandbouw, ecologische plantsoenen, meer bomen planten.

•Bewoners ondersteunen die initiatieven nemen en hen betrekken bij vergroening.

Waterbeheer duurzaam en slim.

Geïntegreerde zonne-energie toepassen:

•Geluidsschermen langs snelweg met zonnepanelen uitrusten.


3    Sociale Solidariteit

Iedereen kan meedoen en dit faciliteren naar alle burgers

WMO in de volgende versnelling: samenwerken belonen en plezierig maken.

Meer ondersteuning en waardering mantelzorg, informele zorg, burenhulp, gemeenschapshuizen.

•Herinrichting openbare ruimte voor sociale en culturele ontmoeting.

•Buitenschoolse activiteiten voor de jeugd ontwikkelen vanuit de gemeente.


4    Gezonde omgeving

Luchtkwaliteit krijgt prioriteit

•Vliegverkeer mag niet verder groeien.

•Vrachtwagenverbod Traverse en N69.

•Pakketbezorging met elektrische busjes, ‘transport hubs’ faciliteren.

•Vuurwerkverbod in wooncentra gemeente.

•Centrale vuurwerk show organiseren.

•Campagne om uitstoot houtrook van kachels en haarden te verminderen.


5    Duurzame mobiliteit

Openbaar vervoer goed geregeld

Lokale behoeften invullen met slimme technologie:

•Kleine elektrische OV

•Busjes door de wijken met hoge frequentie.

•Fietsverkeer voorrang geven: doorrij-lichten systeem, prioriteit bij regen, overdekte fietsstallingen.


6    Cultuur doet leven

Ontplooiing, ontmoeting en recreatie

Muziek en kunstbeoefening ruimhartig faciliteren en stimuleren.

Meer investeren in cultuur en ontspanning.

Bevorderen en faciliteren sociale ontmoetingen.

Buurthuizen integreren in gemeentebeleid:

•Regie over het Klooster naar de gemeente.


7    Seniorenbeleid

Ouderen de ruimte geven en faciliteren

Voorzieningen voor ontmoeten faciliteren.

Problematiek van eenzaamheid aanpakken.

Goede en toegankelijke zorg in elke kern.

•Extra ondersteuning senior mantelzorgers en informele hulp.


8    De jeugd heeft de toekomst

Groen, leuk en leerzaam

Fietsen naar school, winkel en werk belonen.

Buurt- en school-moestuinen bevorderen. Voorbeeld: de Groene Hemel.

•Voedsel- en maakeducatie in de praktijk op basisscholen.

Verduurzamen openbare ruimte.

Nationale en internationale thema’s lokaal maken.

9    Biodiversiteit uitgangspunt

Meer ruimte voor natuur

Zorg voor leefgebied flora en fauna:

•Vogels en insecten beschermen.

•Minder verstening omgeving.

Ecologische groenstroken voor bijen en vlinders.

Verbod op gifspuiten actief handhaven.

10    Circulaire economie en afvalbeleid

Gemeente en regio geven het goede voorbeeld

Cradle to cradle in alle gemeente-activiteiten:

•Inkoop gemeente alleen herbruikbaar materiaal.

•Voorrang aan producten van secundaire grondstoffen.

Bronscheiding afval en goede uitvoering van de zorgplicht door de Gemeente: goede balans voor service/comfort/gemak voor de inwoners.

Bijdragen aan gescheiden inzameling voor beter behoud en minder verspilling van grondstoffen.

Wat Waardevol is Lokaal maken!

Stem op 21 maart lijst 7 – GroenLinks!

Afvalbeleid en duurzame realiteit

De discussie over afvalbeleid in Waalre is opgelaaid door de plannen om de Afvalfiets gemeentebreed in te zetten.

Het plan van het college (voorstel punt 5) is voorgelegd aan de gemeenteraad als procedureel uitvloeisel van beleid en besluiten van de afgelopen jaren.

Nu is het uur van de waarheid. Is de proef met de Afvalfiets geslaagd? Wat kunnen we er van leren?

Of is er weer een tunnelvisie ontstaan op een dossier dat niet mag mislukken? (Is de macht van de coalitie hen naar het hoofd gestegen?)

Is opschaling een goede zet om duurzaamheid en circulaire economie een boost te geven?

Of is het concept achterhaald door voortschrijdende technologische ontwikkelingen (robotica) in de nascheiding?

Wanneer we de onderdelen van de gescheiden afvalinzameling in Waalre op een rijtje zetten:

  • blijken er een aantal afvalsoorten nog niet geschikt voor gescheiden verwerking;
  • de kosten voor de bewoners hoger te worden;
  • de risico’s voor volksgezondheid niet in kaart gebracht;
  • nascheiding nu en voor de toekomst meer duurzaamheid oplevert.

de optelsom van voor- en nadelen leidt tot de conclusie dat we dit sympathieke experiment het beste kunnen voortzetten op kleine schaal, in een tweede gebied met andere karakteristiek dan de huidige Voldijn. Dat is leerzaam, inspirerend en draagt bij aan de bewustwording, maar zadelt bewoners niet op met een onvoldragen systeem.

Een systeem dat niet motiveert (contra-productief voor duurzaamheid), niet bijdraagt aan meer hergebruik, en in feite bijdraagt aan het echec van de politiek die nog geen grip krijgt op de grote afvalproducenten, en dat met Rutte CS ook niet in beweging zal krijgen, is niet voldoende om draagvlak te verkrijgen. Dit moeten we niet willen.

We willen slimme duurzaamheid ontwikkelen die meerjarig effect heeft en de transitie naar de circulaire economie snel dichterbij brengt. De afvalfiets is een leuke vingeroefening, die de discussie op scherp stelt, en de bewoners voor echte keuzes stelt. Dat is het positieve effect van deze gewaagde proef, waarvoor hulde! Maar nu terug naar de realiteit.

WAT DAN WEL?

Wij propageren krachtig impulsbeleid voor duurzaamheid: stop met fossiele energie; koop en gebruik alleen circulair; ontwikkel duurzame energieopwekking; beloon goed gedrag, belast de vervuilers. De gemeente moet hierin voorop lopen. Maar dan echt.

  • Daag ondernemers in Waalre uit om het voortouw te nemen in innovatieve circulaire ontwikkeling.
  • Neem bewoners mee in de omschakeling op een manier waarop we er allemaal blij van worden.
  • Zorg voor een heldere visie en vertaling naar de dagelijkse praktijk.
  • Zorg voor een 100% circulair inkoop beleid, en deel dit met de rest van de gemeente!

Vier de vooruitgang op een eerlijke manier!

====

Links naar informatiebronnen:

Groen Licht

https://programma.bnnvara.nl/groenlicht/artikelen/de-machine-kan-beter-plastic-scheiden-dan-de-mens

Kassa

https://kassa.bnnvara.nl/gemist/nieuws/de-zin-en-onzin-van-afvalscheiding

VANG (Van Afval Naar Grondstof)

https://www.vang-hha.nl/

NVRD (nederlandse vereniging reinigingsdiensten)

https://www.nvrd.nl/home

Publicatie GroenLinks Waalre in De Schakel

Lees hier het hele artikel als PDF: